fbpx

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING KAYA-QUINTANA.NL
Augustus 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons

Wat leuk dat je onze website bezoekt! De website www.kaya-quintana.nl wordt beheerd door mij, Kaya-Quintana, en mijn team. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Kaya-Quintana Broekhuijsen
h.o.d.n. Kaya-Quintana.nl, Bloggers and Brands en Build my Business
KvK-nummer: 27360063
E-mailadres: info@kaya-quintana.nl

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken wij
a. Naam
b. E-mailadres
c. Telefoonnummer
d. Adres
e. KvK nummer, BTW-nummer en bedrijfsnaam
f. Overige gegevens die je zelf verstrekt

Wanneer wij met jou een overeenkomst aangaan, verwerken wij ook een kopie van jouw identiteitsbewijs, met daarop je portretfoto en BSN.

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?
Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken wij de persoonsgegevens: Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven

Aanvragen samenwerking en offertes

Je mag vrijblijvend contact met ons opnemen om te zien of wij voor jou of de onderneming waarvoor je werkt aan de slag kunnen. Om een offerte op te kunnen stellen hebben wij alle contactgegevens nodig die wij hopelijk later op een factuur mogen zetten. Ook als jij uiteindelijk onze diensten niet afneemt, bewaren wij de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaren wij de gegevens graag voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes wij hebben aangeboden.

Samenwerkingen

Als we met jou of de onderneming waar je voor werkt, samenwerken, dan verwerken we de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens om de samenwerking tot een goed einde te kunnen brengen en de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren. Wij verwerken je contactgegevens om je informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de levering van producten. Daarnaast vragen wij een kopie van je identiteitskaart wanneer jij als influencer met ons een overeenkomst aangaat, voor de Belastingdienst en om te kunnen verifiëren met wie wij zakendoen.

Ook verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de samenwerking. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen. Buiten deze plicht om bewaren wij de persoonsgegevens tot 5 jaar na de samenwerking, zodat we mogelijk nog eens contact op kunnen nemen voor nieuwe samenwerkingen.

Social mediabeheer

Wanneer wij jouw social media gaan beheren, zullen wij gegevens verwerken voor de uitvoering van onze overeenkomst. Zo verwerken wij wachtwoorden voor de social media accounts, zodat wij content voor je kunnen inplannen en plaatsen. Wanneer wij een wachtwoord ontvangen, slaan wij deze beveiligd op. Wachtwoorden bewaren wij nog 1 maand na het voltooien van een opdracht, om zo nog onvoorziene fouten op te kunnen lossen en een resultaat rapport op te kunnen stellen.

Daarnaast kun jij content aanleveren, om geplaatst te worden op jouw social media. Deze foto’s en teksten plaatsen wij als deel van onze overeenkomst. Deze foto’s en teksten bewaren wij nog 1 maand na het voltooien van een opdracht, om zo na het einde van de opdracht nog correcties te kunnen doorvoeren wanneer dat nodig blijkt.

Tenslotte maken wij ook social media content waarvoor wij vaak een foto- en/of videograaf inhuren om beeldmateriaal te maken op locatie of op ons eigen kantoor. Hiervoor willen wij wel duidelijk kunnen aangeven dat klanten, influencers en persrelaties hier toestemming voor hebben gegeven. Daarnaast hebben wij een belang om deze gegevens ook voor de marketingactiviteiten die voor onszelf, onze klanten en influencers in te zetten.

Contactformulier of e-mail

Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal acht jaar.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen.

Zo kan het helaas voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over onze diensten. In dat geval hebben wij er belang bij om jouw gegevens te verwerken, zodat we je klacht kunnen oplossen of onze bewijs- en rechtspositie kunnen bewaken.

Daarnaast besteden wij met toestemming van onze klanten soms werk uit aan derden zoals freelancers en andere bedrijven. Hiervoor worden soms ook gegevens gebruikt om die werkzaamheden mogelijk te maken.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens. We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

• Programma voor offertes, overeenkomsten en facturatie
• Beheerprogramma voor onze social media accounts
• Hosting van onze website
• Nieuwsbriefdienst
• Analytische cookies
• Affiliatepartners
• Boekhouder en boekhoudsoftware
• Klanten of freelancers waarmee wij samenwerken
• Bezorgdiensten
• Betaaldiensten

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@kaya-quintana.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat wij graag zouden willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Advertentie cookies 

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (Double Click, YouTube) en Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.
• Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier.
• Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Affiliate cookies

Door onze affiliatepartners, Shopstyle collective en Linkpizza, worden cookies geplaatst. Deze cookies worden enkele dagen of weken bewaard, zodat je herkend wordt als een websitebezoeker die via onze website op de website van de affiliatepartner terecht is gekomen.

Zopim

Tenslotte plaatsen we cookies van Zopim, om interactie met jou via onze website mogelijk te maken. Meer informatie over de cookies van Zopim vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Om het delen van informatie via deze social media kanalen mogelijk te maken, wordt een ShareThis cookie geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van ShareThis vind je hier. Deze ShareThis cookie wordt 1 jaar bewaard. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook
Instagram
Twitter
Pinterest
YouTube (Google)
LinkedIn

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.